Valorització dels residus plàstics que s’obtenen de les línies d’envasat en empreses el.laboradores de productes de carn de porcí

Les empreses el.laboradores de productes carnis generen elevades quantitats de residus plàstics a partir de les seves línies d’envasament. La majoria d’aquestes empreses no seleccionen ni separen aquest residu plàstic que va a parar directament als abocadors de brossa amb un cost elevadíssim. Es realitzaran diverses visites a les empreses fabricants de productes plàstics reutilitzats per trobar la millor solució per la valorització dels residus plàstics. Una vegada visitades les empreses es realitzarà un estudi a on s’analitzaran possibles solucions per valoritzar aquest residu. Aquest document inclourà les possibilitats de reutilització dels plàstics generats per les empreses el.laboradores de productes carnis aportant solucions concretes amb la valoració econòmica de cada una d’elles. A més a més, aquest informe també inclourà una comparativa amb els costos actuals de l’eliminació d’aquests plàstics generats pels Partners del projecte.