Premis Innovacc

La Junta Directiva d’INNOVACC va aprovar la creació d’un premi a la innovació tecnològica que té com a objectiu incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al sector carni porcí.

Poden participar al premi estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que estiguin estudiant l’últim curs dels estudis, durant el període 2016-2017, i que estiguin preparant el Projecte final de cicle/grau. Tots els alumnes han d’estar matriculats a un centre educatiu de Catalunya.

És imprescindible que el projecte estigui dirigit al sector carni porcí* i suposi una innovació tecnològica tangible i aplicable.

*Inclou tant la cadena de valor principal del porcí (granges, escorxadors, sales de desfer, elaboradors de productes carnis) com de tots els serveis auxiliars (genètica, pinsos, additius, maquinària, automatització, solucions d’higiene, envasos i embalatges, logística, energia, gestió de residus i subproductes, etc).

S’estableix una sola categoria dels premis:

Premi únic dirigit a l’estudiant (o grup d’estudiants**) que hagi realitzat el projecte i al Departament/professor que ha tutoritzat el projecte.

**Es podran presentar projectes col·laboratius on hi hagin participat més d’un estudiant.

El premi consisteix en 10.000 € repartits al 50% entre l’estudiant i el Departament/tutor que han realitzat el projecte. Al mateix temps, s’oferirà, a l’estudiant guanyador, la possibilitat de formalitzar un contracte de treball en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català.

Es podran presentar els projectes fins al 15 de juliol de 2017, La comunicació del finalistes a guanyador/a del premi es realitzarà com a màxim el dia 31 d’octubre de 2017 a través de la pàgina web d’INNOVACC i personalment als estudiants i tutors finalistes del premi. Es preveu la celebració d’un acte d’entrega del premi, on s’hi convidaran a tots estudiants i els seus tutors que hagin optat a l’ajut, així com als socis d’INNOVACC i altres persones vinculades amb el sector carni porcí català. En aquest acte es presentaran els projectes finalistes i, finalment, es comunicarà el guanyador/a del premi.

Bases 1ª Edició Premis INNOVACC

Nota de Premsa

Instància de presentació

En el següent link podreu consultar el nou Pla Estratègic d’INNOVACC 2016-2019

Pla Estratègic 2016-2019