Premi INNOVACC 2a edició

Els projectes presentats a la 1a edició del Premi INNOVACC 2016/2017
s’estan acabant d’avaluar i el jurat donarà el seu veredicte
el dia 18 de desembre de 2017.


La Junta Directiva d’INNOVACC va aprovar la 2a edició (Curs 2017-2018) d’aquest premi a la innovació tecnològica que té com a objectiu incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al sector carni porcí.

Poden participar al premi estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que hagin presentat el Projecte final de cicle/grau entre el 16 de juliol de 2017 al 27 de juliol de 2018. Tots els alumnes han d’estar matriculats a un centre educatiu de Catalunya.

És imprescindible que el projecte estigui dirigit al sector carni porcí* i suposi una innovació tecnològica tangible i aplicable.

* Inclou tant la cadena de valor principal del porcí (granges, escorxadors, sales de desfer, elaboradors de productes carnis) com de tots els serveis auxiliars (genètica, pinsos, additius, maquinària, automatització, solucions d’higiene, envasos i embalatges, logística, energia, gestió de residus i subproductes, etc). També s’admetran projectes relacionats amb altres especies animals o productes anàlegs “sense carn”.

S’estableix una sola categoria del premi:

Premi únic dirigit a l’estudiant (o grup d’estudiants**) que hagi realitzat el projecte i al centre educatiu que ha tutoritzat el projecte.

** Es podran presentar projectes col·laboratius on hi hagin participat més d’un estudiant.

El premi consisteix en 10.000 € repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han realitzat el projecte. Al mateix temps, s’oferirà, a l’estudiant guanyador, la possibilitat de formalitzar un contracte de treball en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català.

Es podran presentar els projectes fins al divendres dia 27 de juliol de 2018. La comunicació del finalistes a guanyador/a del premi es realitzarà com a màxim el dia 31 d’octubre de 2018 a través de la pàgina web d’INNOVACC i personalment als estudiants i tutors finalistes del premi. Es preveu la celebració d’un acte d’entrega del premi, on s’hi convidaran a tots estudiants i els seus tutors que hagin optat a l’ajut, així com als socis d’INNOVACC i altres persones vinculades amb el sector carni porcí català. En aquest acte es presentaran els projectes finalistes i, finalment, es comunicarà la candidatura guanyadora.

Bases Premi INNOVACC 2a edició

 

Instància de presentació

Instància de presentació