CaixaBank S.A.

CaixaBank és un grup financer integrat -amb negoci bancari, activitat asseguradora i inversions en bancs internacionals- líder del mercat espanyol, on va iniciar l’activitat financera fa més de cent anys, i amb una ferma aposta pel creixement, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, gràcies a la seva provada experiència en inversions en el sector bancari i la prudència que el caracteritza.

El suport financer a les empreses, tant en la seva activitat internacional com en el negoci en general, és un dels objectius prioritaris de Caixa Bank.

L’entitat financera ofereix un servei personalitzat a les empreses posant a la seva disposició un equip de gestors de pimes format per més de 650 professionals que treballen arreu de l’Estat a través d’una xarxa de més de 6.000 oficines i 85 centres d’empreses. A les comarques de Girona, CaixaBank disposa de 14 oficines especialistes en pimes amb 27 gestors que se sumen a l’oficina d’Empreses a Girona Ciutat, amb 6 directors de comptes.

https://www.caixabank.es

Caixabank SA