Assemblea General Ordinària D’INNOVACC 2017

Dia: dilluns 26 de juny de 2017
Hora: de 10.30 – 16.00h
Lloc: Hotel La Vall d’en Bas, Can Trona – Joanetes
Inscripcions: innovacc@olot.cat o bé al telèfon 972 27 25 97

Programa 

10:30 Recepció als assistents a l’Assemblea General (1a convocatòria) i cafè
11:00 Assemblea General Ordinària (2a convocatòria)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Despatx de presidència
3. Ratificació aprovació sol·licituds d’ajuts
4. Estat de comptes del 2016
5. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats

“Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats”

– WP1 – Noves solucions tecnològiques per al control i millora de la qualitat de la carn de porc, incloent l‘espectroscòpia NIRS, a càrrec del Sr. Joel González (IRTA)
– WP2 – WP2 – Noves solucions tecnològiques per al control del dejú de porcs a l’escorxador a fi de millorar la qualitat de la carn, a càrrec del Sr. Joaquim Pallisera (IRTA).
– WP3 – Noves solucions tecnològiques per a la detecció d’olor sexual en mascles sencers, com a alternativa a la castració dels garrins, per assegurar la qualitat de la carn obtinguda, a càrrec del Sr. Jordi Bassols (Timpolot) i el Sr. Jordi Bartrolí (EIO)
– WP4 – Noves solucions tecnològiques de sensors òptics in-line per augmentar el rendiment i la qualitat dels derivats carnis, a càrrec del Sr. Manuel Castillo (UAB)

12:00 Pausa

– Alternatives per a la reducció d’antibiòtics en productes carnis porcins, a càrrec del Sr. Jordi Font (Provetsa).
– Millora de la qualitat tecnològica de la carn de porcí per a la fabricació de pernil cuit a través d’una òptima selecció genètica, a càrrec del Sr. Josep Reixach (Grup Batallé).
– Bandes de transport d’aliments detectables amb equips detectors de metalls, a càrrec de la Sra. Paloma Villaseñor (Esbelt).
– Valorització de proteïnes de baix valor comercial d’escorxadors de porcí, a càrrec de la Sra. Carmen Carretero (UdG).

6. Altres gestions i activitats realitzades
7. Informacions sobrevingudes
8. Precs i preguntes

13:30 Cloenda de l’Assemblea General
14:00 Dinar

Cal confirmació d’assistència a innovacc@olot.cat o al 972 27 25 97.