Curs 2017/2018 CFGS processos i qualitat en la indústria alimentària a KREAS

L’objectiu d’aquest cicle formatiu és donar formació en organitzar i controlar processos d’elaboració de productes alimentaris en general, però concretament de productes del sector carni. Programar i supervisar operacions diverses en la indústria a diferents nivells, gestió de recursos materials i humans, aplicació de plans de producció, qualitat, seguretat alimentària, prevenció de riscos laborals i/o de protecció ambiental.

Data: Curs 2017/2018
Lloc: El Cicle Formatiu de Grau Superior s’imparteix en part a l’empresa i en part a la seu central de Kreas a Olot, edifici de la Fundació d’Estudis Superiors (FES)
Organitza: Kreas, FECIC i Ajuntament d’Olot

Preinscripció i matrícula

Més informació

info@kreas.cat