21 al 24/11 del 2017 Low Carbon Business Action a Brasil (LCBA): Biogàs i gestió de residus sòlids

Objectiu:
Establir relacions empresarials amb empreses brasileres i europees que operen en àrees de baix carboni, més concretament en la gestió de residus sòlids i el biogàs.

Dia i lloc: 21 al 24/11 del 2017 a Sao Paulo, Brasil.

Data límit d’inscripció: Diumenge 24 de setembre

Cost de d’inscripció gratuït i les despeses de transport de les empreses seleccionades serà reemborsat en 80% una vegada acabada la missió.

Sectors principals a qui va dirigit:

  • Gestió de residus sòlids: consultoria, planificació, logística, monitorització i eines TIC, transport, tecnologia o equipament per la separació, processos de producció a través de residus sòlids i compostatge.
  • Producció i utilització de biogàs: enginyeria i implementació de processos, manufactura, compressió, operacions i manteniment per la generació de calor i energia
  • Transformació de residus a energia: provinent de residus agrícoles (biomassa), de residus animals i de residus urbans i de construcció.

Més informació i inscripcions

info@lowcarbonbrazil.com