14, 21 i 28/11/2017 Curs pràctic “Càlcul de costos del sistema productiu agroalimentari”

El curs va adreçat al càlcul de costos de sistemes productius de fabricació, amb l’objectiu de conèixer i aprendre a calcular els diferents factors de cost i aprendre aplicar-los en el càlcul de cost final.

El perfil es per petits elaboradors que volen crear un sistema inicial d’escandalls de costos.

Data: 14, 21 i 28 de novembre de 2017
Horari: 9.00h a 14.00h
Lloc: EA de l’Empordà, Finca Camps i Armet,s/n, 17121 Monells
Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Coordinadora: Sra. Teresa Colell, tel. 972 630 622, a/e: tcolell@gencat.cat
Cost d’inscripció: 32€, segons l’Ordre ARP/45/2017

PROGRAMA

El curs pretén dotar de les eines de càlcul i els criteris necessaris per a una correcta repercussió de costos.

  • Tipus de costos; directes, indirectes i semidirectes.
  • Costos directes. Identificació. Càlcul i aplicació sobre el cost final.
  • Costos indirectes. Identificació. Càlcul i aplicació sobre el cost final.
  • Punt d’equilibri o punt mort. Càlcul. Preu de venda. Exercicis pràctics per la presa de decisions.
  • Càlcul del cost i preu de venda.

Professor: Sr. Gerard Alexandre, enginyer tècnic agrícola esp. indústries agràries i alimentaries i llicenciat en ciència i tecnologia d’aliments.

 

Inscripció