22/11/2017 Jornada tècnica “Millora de la gestió del nitrogen a l’agroramaderia catalana”

FUTUR AGRARI és un projecte cofinançat pel Programa LIFE+ de la Unió Europea que, des del seu inici al setembre de 2013, ha posat en pràctica tecnologies existents de gestió de la fertilització i tractament de dejeccions ramaderes. El seu objectiu ha consistit en fer arribar al sector aquelles eines
existents per millorar del maneig de fems, purins, gallinasses i altres adobs
orgànics, així com donar pautes per minimitzar els continguts elevats de
nutrients en zones de Catalunya amb una elevada concentració ramadera.

Data: 22/11/2017
Horari: 09.30h a 13.30h
Lloc: Escola Politècnica Superior – UdG, c/ Mª Aurèlia Capmany, 61, 17003 – GIRONA
Inscripcions: A/e: girona@agricoles.org

També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Més informació