18/04/2018 Jornada “IVA a les Operacions Internacionals i a 3ers Països”

Objectius:
Es donarà una visió completa de la fiscalitat en el comerç internacional, treballant conceptes teòrics i regles fiscals per, seguidament, entendre les operacions mitjançant exemples pràctics específics. També es veuran les noves propostes que està realitzant la Comissió Europea: el pla d’acció per a la reforma de l’IVA en les operacions intracomunitàries que modifica la futura gestió de l’IVA per a les empreses.

18/04/2018

De 9.00h a 14.00h

Cambra de Girona, Av. Jaume I, 46, Girona, 17001 Espanya, Telèfon: 972418517

Organitza: Cambra de Comerç de Girona Departament de Comerç Internacional Maribel Martinez

Informació i Inscripcions: Sra. Maribel Martinez mmartinez@cambragirona.org

Més informació i programa