23/05/2018 Jornada: “Alimentem el futur: la formació agroalimentària a Girona”

La indústria alimentària, principal sector productiu de les comarques gironines, necessita professionals qualificats per treballar en un entorn competitiu de creixement i innovació constants. Els perfils més sol·licitats són l’organització i gestió de la producció, la qualitat i innocuïtat alimentàries, la innovació i desenvolupament de nous productes o la
comercialització.
Els centres formatius de la nostra demarcació ofereixen formació pública de
qualitat adaptada a les necessitats del sector. I ho fan a tots els nivells, des dels cicles formatius professionalitzadors de grau mig i superior, fins als graus universitaris i els estudis de màster i doctorat.

 23/05/2018

 17.00h a 19.30h

 Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, Edifici P-IV, C. M. Aurèlia Capmany, 61, Campus Montilivi.,17003 – GIRONA

Organitza:

  

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació

Departament d’Ensenyament

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’enllaç:
https://goo.gl/forms/Tq9f6st93ue0huI73
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Per a més informació, contacteu amb EA Empordà:
Tel.: 972 630 622 – A/e: fribasn_ext@gencat.cat. Sr. Ferran Ribas.

Programa