30/5 i 6, 13, 20 i 27/6 de 2018 Formació: “IFS v6.1″

Presentació i Objectius

L’objectiu del curs és proporcionar a les persones assistents les eines necessàries per comprendre els requisits necessaris per a implantar l’estàndard IFS V6.1. El curs té una durada de 20 hores i es compon d’una part teòrica i una part pràctica.
La norma s’explicarà en la seva totalitat posant especial èmfasi en les diferències entre aquesta versió i l’anterior. Es combinarà l’exposició teòrica, amb suport audiovisual, per part del ponent amb el debat i la participació dels assistents.
Realització de casos pràctics aplicats a la indústria alimentària.

 30/05 i 6,13,20 i 27/6 de 2018

 9:30h a 14:00h

 Sala d’Actes SSTT DARP, Avinguda Meridiana, 38, 08018 Barcelona

Organitza: Escola Agrària de l’Empordà

Programa i més informació

Les places són limitades. El curs té un preu públic de 100 € segons ordre ARP/45/2017.

Aquells que hi estiguin interessats poden inscriure’s a l’Escola Agrària de l’Empordà a través de l’enllaç: https://goo.gl/forms/jCr3bIDK4mgbaiJJ3

Per a més informació, podeu contactar amb la Sra. Mònica Pascual a través del telèfon 972630622 o el correu electrònic: monica.pascual@gencat.cat