Maig/Juny. Sessions informatives DARP. Instruments de foment de la Innovació i de la transferència de coneixement

En aquesta sessió es donaran a conèixer les diferents eines de les que disposa el DARP per a fomentar la innovació i la transferència del coneixement, així com també el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària i el Premi Ruralapps. Aquesta sessió va adreçada a productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions, empreses/indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, cooperatives agràries i les seves associacions o federacions, comunitats de regants, artesans alimentaris i els
seus gremis, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, centres d’innovació, empreses tecnològiques, empreses de serveis i proveïdores de tecnologia i inputs, entitats d’assessorament agrari, organitzacions no governamentals, PIME, joves emprenedors i altres agents del sector agroalimentari i rural.

Data de realització i lloc:

30 de maig de 2018 – Girona 

(INNOVACC participarà en aquesta sessió)

Sala d’actes dels Serveis Territorials del DARP
6 de juny de 2018 – Tarragona Sala d’actes dels Serveis Territorials del DARP
8 de juny de 2018 – Lleida Sala d’actes dels Serveis Territorials del DARP
13 de juny de 2018 – Barcelona Sala d’actes dels Serveis Territorials del DARP
15 de juny de 2018 – Terres de l’Ebre Sala d’actes dels Serveis Territorials del DARP
20 de juny de 2018 – Catalunya Central Sala d’actes dels Serveis Territorials del DARP

 

Per a més informació i inscripcions podeu contactar amb el Servei d’Innovació Agroalimentària a través del correu patt.daam@gencat.cat i/o el telèfon 93 304 67 29.

Veure programa sessió informativa Instruments DARP_innovació