24/10/2018 Pla normalitzat del control de la higiene (PNCH)

Les empreses que tinguin intenció d’exportar a un país tercer han de complir els requisits i les condicions estipulades a l’acord sobre els requisits del Programa Normalitzat de Control de la Higiene i estar expressament autoritzades per la direcció general de salut pública i sanitat exterior.

És necessari que aquests procediments s’integrin en un programa específic anomenat “Programa Normalitzat de control de la higiene” o “PNCH”.

PROGRAMA
– Introducció.
– Definició del pla, requisits específics.
– Normativa d’aplicació.
– Determinació de zones i equips.
– Registre controls pre-operatius i operatius.
– Verificació del control.
– Introducció a la noma de EUA.

 24/10/2018

 9.30h a 12.30h

 Vic

Organitza: FIC (Fundació Privada d’Indústries de la Carn)

 

 

 

L’import és de 75€ per participant.

Aquesta formació és bonificable amb el sistema de bonificacions a la formació de la Fundació Estatal. Per fer la bonificació, heu de fer saber a la Cambra de Comerç (Vic) que voleu utilitzar aquest sistema, amb una antelació mínima d’una setmana.

Podeu formalitzar la inscripció enviant un correu electrònic a: formacio@fundacio.org