17 i 18/09/2018 Food Defense i Frau Alimentari

FOOD DEFENSE
El més important per establir un Pla de Food Defense és fer una bona anàlisi de riscos, establint les vulnerabilitats i punts crítics de la planta.
En aquest curs s’ensenyarà com fer un Pla de Food Defense, una metodologia per escrit basada en una sèrie de procediments com: la creació de l’Equip Food Defense, les Polítiques de Food Defense, l’Anàlisi de vulnerabilitats, les Normes, Procediments i Mesures Food Defense, la Verificació del Pla Food Defense, Formació del personal en Food Defense, Simulacres d’intrusió, Gestió d’Alertes i Crisis
Food Defense. El seu objectiu final és la gestió preventiva d’una crisis alimentària per sabotatge o del risc de contaminació intencionada.

FOOD FRAUD
Tal com defineix clarament la UE, Frau alimentari és l’ús intencionat d’enganys per obtenir un benefici econòmic on hi ha aliments relacionats.
Quan parlem de frau alimentari ens referim a l’incompliment intencionat de la legislació alimentària en l’etiquetat dels aliments, on s’assenyala una qualitat o quantitat diferent a la que tenen.

 17 i 18/09/2018

 Dia 17 de 9.00h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h
Dia 18 de 9.00h a 14.00h

 Sala d’Actes SSTT del DARP, Avinguda Meridiana, 38
08018 Barcelona

Més informació: agricultura.gencat.cat

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà a través de l’enllaç: https://goo.gl/forms/KdTpkKxdgA1hk40j1

Coordinadora: Mònica Pascual, telèfon 972630123, a/e: monica.pascual@gencat.cat

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 100 euros