13 i 14/11/2018 Curs-Export manager: planificació del pla d’accions internacionals, la prospecció de mercats internacionals i la gestió comercial dels clients

Treballar una visió transversal de l’operativa internacional amb l’estratègia de la companyia. Adquirir coneixement per prendre decisions que aportin valor. Saber planificar les operacions amb coherència amb l’objectiu de reduir els costos i minimitzar els riscos en les vendes internacionals. Actualitzar i millorar els coneixements en comerç internacional.

 13 i 14/11/2018

 9.00h a 14.00h

 Cambra de Girona, Av. Jaume I, 46, 17001 Girona

Professors: Remigi Palmés

Organitza: Cambra de Comerç de Girona Departament de Comerç Internacional

Informació i contacte: Sra. Maribel Martinez, mmartinez@cambragirona.org

Programa:
– L’estratègia internacional: tendències i visió estratègica. La selecció de mercats i com marcar objectius i definir els indicadors de rendiment
– La visió estratègica de les duanes: conceptes importants. Entendre les duanes, fluxos i possibilitats estratègiques
– Planificació i gestió de la logística del transport: gestió dels intermediaris de la Supply Chain, tendències en el transport i reducció dels costos logístics
– Comerç Internacional i el client: conceptes importants i tendències. El pricing management i els escandalls. Contractes i incoterms
– Estratègies de cobrament i finançament: conceptes importants. Gestió del risc financer. Eines de negociació (L/C, CAD, Garanties, etc.)
– La negociació total.