20 a 23/11/2018 XVII Workshop mètodes ràpids i automatització en microbiologia alimentària

OBJECTIU

Ampliar i difondre els coneixements teòrics i pràctics sobre mètodes innovadors per detectar, comptar, aïllar i caracteritzar ràpidament els microorganismes, i els seus metabòlits, habituals als aliments i l’aigua.

DESTINATARIS

Directors i tècnics d’indústries, consultories i laboratoris agroalimentaris, i d’altres sectors (microbiològic, biotecnològic, clínic, farmacèutic, cosmètic, químic, mediambiental, etc.); inspectors i altre personal de l’administració; estudiants de grau i postgrau, personal tècnic i professors universitaris; personal d’altres centres d’investigació; etc.

 20 a 23/11/2018

 Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Veterinària, Sala d’actes, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Directors: Marta Capellas Puig i Josep Yuste Puigvertç

Organitza: Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels Aliments,
Departament de Ciència animal i dels aliments.

Triptic_XVII_Workshop