29/11/2018 Jornada tècnica: Control del contingut efectiu dels aliments envasats

El Reial Decret 1801/2008, de 3 de novembre, pel qual s’estableixen normes relatives a les quantitats nominals per a productes envasats i el control del seu contingut efectiu, defineix les toleràncies en el contingut dels productes envasats amb quantitats nominals d’entre 5 g/ml i 10kg, i errors màxims permesos en la seva mesura.
Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a implementar els requisits normatius sobre el control del contingut efectiu dels aliments envasats, s’ha editat una “Guia per a la implantació d’un sistema d’autocontrol del contingut efectiu dels aliments envasats a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries”.
Aquesta jornada, pretén revisar d’una manera pràctica el RD 1801/2008 així com presentar la guia, que pot ser una eina útil per millorar l’organització interna dels operadors per tal d’assolir una millor qualitat dels productes agroalimentaris. Comptarem també amb la participació d’algunes empreses que aportaran les seves experiències.

 29/11/2018

 9.45h a 14.00h

 Escola Agrària de l’Empordà, Finca Camps i Armet, 17121 MONELLS

Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA JORNADA

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’enllaç:
https://goo.gl/forms/oaIKv0rt2wbDzmdg2
Per a més informació, podeu contactar amb l’Escola Agrària de l’Empordà.
Sr. Ferran Ribas. (Tel.: 972 630 622 – A/e: fribasn_ext@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt