4/12/2018 Els avantatges del Blockchain

El terme Blockchain s’ha popularitzat en els darrers anys i les expectatives que genera són molt elevades. Per al 2021, s’estima que la seva dimensió al mercat global serà de 2,3 bilions de dòlars.

En aquesta sessió s’explicarà què és el Blockchain, com funciona, quins són els seus punts forts i febles, i se n’exposaran exemples d’aplicació.

T’interessa si ets…
Una empresa o un emprenedor interessat en noves eines per al seu negoci.

 4/12/2018

 15.00h a 16.30h

 Consell Comarcal del Solsonès, C. Dominics, 14

Organitza: 

ACCIÓ
Consell Comarcal del Solsonès

Més informació