Avís legal

Avís legal

La titular d’aquest web és:

Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC”, (en endavant INNOVACC)
NIF G17995978
C/ Tomàs Lorenzana, 15, 17800 Olot
Tel.: 972272597
Email: innovacc@olot.cat

Associació inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 37121-J/2

INNOVACC és una associació empresarial que representa el clúster del sector carni porcí català i té per objectiu promoure la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

Política de privacitat

INNOVACC es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per INNOVACC implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. INNOVACC no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

1. Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), INNOVACC informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per INNOVACC i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, les nostres activitats per promoure la competitivitat de les empreses en el sector carni porcí català i mantenir-lo informat sobre elles per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, i de les dels nostres associats, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

4. Consentiment de l’usuari:
· El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació dels serveis i activitats d’INNOVACC, i dels seus associats, sempre que no ens hagi indicat que no vol rebre aquest tipus d’informació.

· La participació en esdeveniments organitzats per INNOVACC també suposa el consentiment exprés del participant per a la utilització i/o publicació de la seva imatge en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió utilitzats per INNOVACC, amb la finalitat d’informar sobre les seves activitats i fer-ne promoció, sense cap tipus de limitació. A títol merament enunciatiu però no limitador, els citats mitjans serien les seves pàgines web, revistes o publicacions pròpies, panells informatius, i en general qualsevol altre suport o mitjà de comunicació a on s’informi de les seves activitats.
5. Cessions: INNOVACC realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes que preveu la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, dirigint-se a les nostres oficines a C/ Tomàs Lorenzana, 15, 17800 Olot, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD, o mitjançant l’adreça de correu electrònic innovacc@olot.cat. Igualment, l’usuari en qualsevol moment podrà comunicar-nos, en aquesta mateixa adreça de correu electrònic, que no desitja rebre comunicacions electròniques per part d’INNOVACC.

7. Mesures de seguretat: INNOVACC l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

8. Confidencialitat: En aplicació de la normativa vigent, INNOVACC es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.

9. Cookies: INNOVACC utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies.

10. Actualització de la Política de Privacitat: INNOVACC pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.

Comunicacions electròniques a persones jurídiques

El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquesta web autoritza a INNOVACC a remetre-li comunicacions electròniques amb informació sobre les nostres accions i activitats i les dels nostres associats. L’empresa podrà indicar-nos que no vol rebre aquest tipus d’informació enviant-nos un correu a innovacc@olot.cat amb l’assumpte BAIXA.

Propietat intel·lectual i industrial:

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a INNOVACC, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. INNOVACC presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. INNOVACC n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a INNOVACC, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Responsabilitat sobre els continguts:

Tot i que INNOVACC actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, INNOVACC manifesta que les informacions que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a INNOVACC.

INNOVACC no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

Condicions d’ús:

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Darrera actualització: 28 de març de 2017