Què és INNOVACC

L’ Associació catalana d’innovació del sector carni porcí “INNOVACC” és una associació empresarial que representa el clúster del sector carni porcí català i té per objectiu enfortir la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

L’associació es va constituir l’any 2008 i actualment pertany al registre d’Associacions d’Empreses Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, al programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ i disposa del certificat Eureopean Cluster Excellence Bronze Label de l’European Secretariat for Cluster Analysis.

L’entitat la formen un grup d’empreses i institucions que s’uneixen de manera voluntària i lliure per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat d’interès general o particular amb la voluntat de posar en comú els seus coneixements, activitats i/o recursos econòmics. L’associació és autònoma, té personalitat pròpia i la seva organització interna i de funcionament ha de ser democràtica, amb ple respecte al pluralisme.

INNOVACC agrupa 94 socis:

– 76 empreses del sector carni porcí (granges, escorxadors, sales de desfer i empreses càrnies d’elaborats) i serveis auxiliars (fabricants de maquinària, logística, additius, enginyeria i  consultoria), de les quals 60 són PIMES.

 18 institucions (administració, universitats, cambres de comerç, centres d’investigació, associacions professionals…).

IMPORTÀNCIA DEL CLÚSTER


Cal destacar la importància del clúster:

– Les empreses associades a INNOVACC compten amb 14.643 treballadors i una facturació agregada de 3.568 milions d’euros  (dades del darrer exercici tancat).

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total associats 61 57 57 58 64 72 78 84 91 94
Empreses associades 44 40 40 41 47 56 61 67 73 76
Institucions associades 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18
Personal propi
2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 3
Facturació agregada de les empreses associades (M€) 2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3340  3568
Total de treballadors de les empreses associades 5515 5449 5613 6652 7019 9715 13336 14071  14643
 

 

El sector carni porcí català és un referent en l’àmbit mundial: 

– Espanya és el 4t productor mundial de carn de porc amb 3,9 M de tones, després de la Xina (56,5 M), USA (11,2 M), Alemanya (5,6 M). I per davant de Brasil (3,4 M), Rússia (2,6 M), Vietnam (2,4 M), França (2 M), Polònia (1,9M), Canadà (1,8M), etc. (Valors any 2015).

– Catalunya té una producció de carn de porc (1,6 M de tones) i està per sobre de països com Dinamarca (1,5M), Itàlia (1,5M), Holanda (1,4M) i Bèlgica (1,1M).

– Catalunya factura més de 6.000 M €, ocupa més de 15.000 treballadors en més de 600 empreses.

– Espanya té un cens porcí de 28,4 M caps de bestiar i és el 1r país de la UE per davant d’Alemanya (27,6 M), França (13,3 M), Dinamarca (12,7 M), Holanda (12,4 M), Polònia (10,6 M), Itàlia (8,7 M), …

– Catalunya representa un 27% del cens de l’Estat Espanyol (7,7 M caps). Catalunya i Aragó (14,6 M) representen un 51% de tot l’Estat

– Espanya sacrifica 46,1 M de porcs. A la UE, Alemanya en sacrifica 59 M, França 24 M, Polònia 21 M, Dinamarca 18 M, Holanda 15 M

– Catalunya sacrifica 19,6 M de porcs que suposa un 43% del total de l’Estat. Nota: Barcelona 8,5 M i Girona 8,5 M, Lleida 2,6 M.

-Les exportacions de carn de porc i derivats de l’Estat espanyol foren 1.754.779 tones (1.264.126 dins la UE i 490.653 fora de la UE).

– Les exportacions de carn porcina s’han multiplicat gairebé per tres en deu anys. (de les 666.303 tones del 2005 a les 1.754.779 tones del 2015)

– Catalunya exporta 65% del que exporta tot l’Estat.

– Els principals destins de les exportacions des de l’Estat foren.

  • països de la UE (França, Portugal, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Polònia, Holanda, Bulgaria, R.Txeca, Bèlgica, Dinamarca, …)
  • exportació a països tercers (Xina, Japó, Corea del sud, Hong-Kong, Filipines, Taiwan, …)

Última actualització: juliol de 2017