Bones pràctiques pel control de la salmonel.la durant tota la cadena alimentària

El projecte pretén reduir la presència de la salmonel·la en tots els operadors que integren la cadena alimentària. En una primera fase s’analitza a situació a les granges de porcs, i també al transport i a l’escorxador, i s’estableixen els protocols necessaris i un manual de bones pràctiques, per garantir la seguretat i la qualitat del producte. També s’indiquen els valors econòmics per la implantació d’aquesta metodologia. Actualment s’està realitzant una prova pilot a 15 granges i els mesos d’estiu es completarà la prova en una empresa de transport i escorxadors.