Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment de la traçabilitat en el sector carni porcí

El projecte inclou un plantejament conjunt i unificat en el seguiment de la traçabilitat en totes les etapes de la cadena del sector carni porcí (granges, escorxadors, sales de desfer, i empreses elaboradores). Per a això s’ha arribat a un acord entre tots els participants en el projecte per a estandaritzar la codificació i la informació a transmetre. Aquest 2010 es comença la implantació de les solucions acordades en diferents empreses associades i és previsible que es vagi estenent a d’altres empreses del sector.