Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses d’INNOVACC

L’estudi analitza quines són les característiques de les empreses associades en matèria d’exportació, per poder promoure les accions més adequades per la seva promoció internacional. S’obtenen els resultats estadístics de totes les empreses i en funció de la seva activitat –empreses tècniques, fabricants de maquinària, transformadores de producte- es fa un anàlisis qualitatiu amb els punts forts i dèbils per poder competir en nous mercats internacionals.