Missió tècnica per a conèixer plantes de biogàs d’Alemanya

El projecte explica la primera fase nombrada com “coneixement de l’estat de la tècnica” on es va realitzar una visita a Alemanya per analitzar diferents alternatives d’aprofitament dels residus orgànics del sector carni porcí. En l’estudi es fa una valoració de les possibilitats d’implantar plantes de biogàs i altres tecnologies complementaries per valoritzar residus provinents del sector ramader (purins) i de la industria càrnia (matèria orgànica). Entre altres, s’informa sobre la possible reducció en els costos de les empreses i la millora mediambiental que es produiria en l’àmbit geogràfic d’INNOVACC.