Sistema de seguiment continu d’ubicació i temperatura del producte carni en la cadena de distribució

El projecte té com objectiu l’anàlisi de viabilitat de la implantació d’un sistema de control tèrmic i d’ubicació de producte al llarg de la cadena de distribució fins les instal·lacions del client utilitzant les tecnologies existents en l’actualitat. Inclourà l’anàlisi de diferents propostes elaborades per proveïdors tecnològics amb experiència en el sector i la seva posterior avaluació de cara a obtenir la millor solució des del punt de vista tècnic i econòmic. Implicarà a empreses i organismes de diversa índole:

  • Empreses càrnies transformadores.
  • Empreses del sector logístic.
  • Proveïdors de soluciones tecnològiques.
  • Clients.
  • Organismes de recolzament.

La finalitat és poder anticipar-se a les exigències de control i seguretat dels clients (sector de la distribució alimentària) en un mercat global.