Valorització nutricional dels subproductes derivats de la fruita dolça de Catalunya i cítrics de llevant per a l’alimentació porcina

Un dels objectius del sector és aconseguir una millora de l’alimentació de la cabana porcina per avançar en la millora de la qualitat de la carn. Aquest projecte vol aprofundir en les possibilitats d’utilització dels subproductes d’origen vegetal disponibles (i per necessitat d’un volum significatiu, s’han considerat únicament els subproductes derivats de la fruita dolça de Catalunya i dels cítrics de Llevant). S’analitzarà la seva viabilitat per a l’alimentació de porcs, com s’incorporarien a la fàbrica de pinsos, com s’incorporarien a la dieta, quines millores de qualitat de l’aliment suposarien (organolèptica, sanitària -aportació de vitamines i/o proteïnes-, etc.), i la possible reducció de costos en alimentació porcina.