ACO Productos Polímeros, S.A.U.

ACO Productos Polímeros SAU és una empresa amb més de 30 anys d’experiència en el mercat i amb seu central a Maçanet de la Selva que lidera el sector del      disseny, fabricació i comercialització de productes per al drenatge, pretractament, atenuació i infiltració d’aigües pluvials, industrials i sanitàries en els sectors d’obra civil,  urbanisme, indústria i edificació. Operen a Espanya i Portugal, a més dels mercats d’exportació de tots dos, desenvolupant i distribuint una àmplia gamma de solucions  als sectors d’Enginyeria Civil, Indústria, Hosteleria i Col·lectivitats i DIY.

https://www.aco.es/es