IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaria)

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural la finalitat de la qual és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població

http://www.irta.cat/