Transportes Rosendo Quintana, S.A. (CENED)

Transportes Rosendo Quintana SA va ser creada El 1939 per Rosendo Quintana amb el fi de recollida, refrigeració i transport de llet dels ramaders fins les centrals lleteres. Al llarg del temps ha anat evolucionant fins a arribar a realitzar transport nacional i internacional de líquids alimentaris. Actualment ofereixen serveis de transport i operador de transport de camions cisterna per el transport de líquids alimentaris.

http://quintana.cat/