Grup d’innovació en tractament d’aigües: depuració més eficient i opcions de reutilització d’aigua, en escorxadors, sales de desfer i indústria transformadora

Els objectius finals del projecte són:

– Millorar l’eficiència dels processos i instal·lacions d’aigua
– Reduir el consum d’aigua
– Baixar el cost de tractament d’aigua
– Garantir la qualitat de l’aigua

S’ha previst incidir en la millora d’aquesta eficiència i reducció de la despesa en diferents zones de les empreses del sector:

– Aigües d’entrada
– Aigües del procés
– Aigües de sortida
– Altres usos