Opcions de desenvolupament de productes porcins altament saludables

S’està realitzant un estudi que inclou les tendències actuals més significatives, que puguin suposar el desenvolupament posterior de diferents projectes relatius als productes carnis porcins altament saludables. En aquest estudi es coneixeràn les principals novetats i les possibilitats de desenvolupament per a carn de porc i derivats, sobre els següents temes:

– Producció animal
– Tecnologia alimentària
– Funcionalitat i nutrició
– Seguretat alimentària
– Anàlisi sensorial / consumidors