Estudi pilot d’implantació d’un programa voluntari de control de salmonel.losi porcina a Catalunya

Durant tot l’any 2013 es realitzarà una prova pilot d’implantació d’un programa de control de salmonel·la voluntari a Catalunya, dissenyat en el marc de l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí INNOVACC.

Els objectius principals del projecte són:
→ Arribar a nivells promig de prevalença de salmonel·la mínims, similars als de països competidors com Alemanya i Dinamarca.
→ Que aquest programa de control voluntari es pugui utilitzar de manera oficial a Catalunya (i, si s’escau, a tot l’Estat).

Els avantatges principals del projecte són:
→ Reduir el risc de crisis alimentàries pel sector a Catalunya.
→ Augmentar les possibilitats d’exportació de productes carnis porcins, evitant barreres d’entrada de determinats països.
→ Increment de la competitivitat, ja que la implantació continuada del programa pot suposar més valor afegit dels productes a oferir als clients, al tractar-se d’una metodologia de control semblant a la de països de referència en aquest àmbit.

Per a l’execució de la prova pilot s’han signat 27 convenis entre INNOVACC, empreses de granges i escorxadors. En concret, participaran en aquesta prova pilot 163 granges d’engreix de porcs i 6 escorxadors catalans, tal com s’observa a la taula següent:

Conveni

núm.

granges

Recollida informació

bioseguretat granges

empresa quantitat
1 Selección Batallé SA 50

Frigoríficos del

Nordeste SA

GSP-Girona
50        .

2

3

4

5

Noel Alimentària SAU

Servicios Genéticos Porcinos SA

Dral Osona SL

Joma Ramaders 78 SL

25

3

2

2

Escorxador de la

Garrotxa SA

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

32        .

6

7

8

25

9

10

11

Agroporc 412 SL

Catalana de Pinsos SA

Rabionet Guvern SL

Productes Artesans Pere Rigau SL

Embotits Boada Porcel SA

Marc Mercader Teixidor

Agrària Plana de Vic i de Secció de Crèdit SCCL

6

14

6

2

3

2

3

Friselva SA

GSP-Girona

GSP-Girona

GSP-Girona

GSP-Girona

GSP-Girona

GSP-Girona

ASSAPORC

36        .

12

13

26

27

28

15

16

17

Murucuc SL

SAT La Coromina

Càrniques Toni Josep / Urba Rural SL

Boví-porquina Les Palanques SL

Exp. Pecuaries Cove SA

Agrícola y Ganadera Pibar SA

Pinsos Sant Antoni SA

Agrària Plana de Vic i de Secció de Crèdit SCCL

3

3

3

1

2

1

2

8

Escorxador Frigorífic

d’Osona SA

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

23        .

18

19

20

21

Cooperativa Agrària de Torelló SCCP

Pinsos Sant Antoni SA

Albet SA

Jordi Terradellas Delgar

3

10

3

2

Matadero Frigorífico

del Ges SA

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

18        .

22

23

24

RBS SLU

SAT Granja Fontuca

SAT 5197 La Bruguera

2

1

1

Escorxador Frigorífic

d’Avinyó SA

ASSAPORC

ASSAPORC

ASSAPORC

4         .

També col·laboraran en l’execució del projecte les associacions sanitàries de porcí GSP-Girona i ASSAPORC, i el laboratori d’analítiques Bionet de l’empresa Servicios Genéticos Porcinos SA (Ge-pork). Altres partners del projecte són la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), Microbial i Animalesweb.