Alternatives per al marcatge i lectura de canals/pernils mitjançant visió artificial

Des de l’any 2009 fins al 2011, diverses empreses associades a INNOVACC han realitzat la implantació de les solucions previstes en el projecte “estandardització de la informació a seguir per al seguiment de la traçabilitat en el sector carni porcí”. L’estudi preliminar d’aquest projecte es va poder dur a terme gràcies a l’ajuda rebuda durant l’any 2008 dins de la línia de projectes específics de l’AEI convocada pel MITYC.

Per a la implantació de les solucions, és molt necessari el traspàs de la informació, relativa a la traçabilitat dels aliments, degudament automatitzada i digitalitzada.

En el cas dels escorxadors no s’ha pogut trobar, fins ara, una solució de marcatge i lectura de les canals porcines que estigui automatitzada en la línia de procés, que transfereixi les dades registrades, i que sigui prou fiable.

Actualment s’utilitza un marcatge tipus Inkjet, que de vegades es combina amb un marcatge amb tampó. Hi ha una elevada variabilitat en el tipus de marcatge, de manera que es dificulta la lectura en les etapes posteriors de la cadena de valor, quan reben el producte altres empreses.

Seria molt important trobar una solució de marcatge que puguin utilitzar tots els escorxadors de la zona (àmbit d’influència d’INNOVACC) i així facilitar la lectura a les següents etapes de transformació de la carn i productes elaborats.

La identificació sobre la canal porcina s’ha de realitzar com a mínim sobre cada pernil, i també podria marcar sobre altres peces nobles de la canal.

El sistema d’identificació no pot variar molt d’allò que utilitzen actualment els escorxadors perquè sigui fàcilment adaptable als seus sistemes actuals i perquè no suposi un cost excessiu.

Per a la lectura automatitzada dels dígits que es marquen actualment sobre les canals porcines hi ha alguns problemes comuns: arrugues i taques a la pell, dificultats de contrast si el color de la marca és vermell, marques desplaçades o difuminades, etc.

Objectius:
Trobar les millors alternatives per al marcatge i lectura de les canals porcines mitjançant visió artificial, i analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de les solucions més adequades.

Algunes opcions-d’aplicació directa sobre la canal-que es consideren inicialment són:
– Marcatge OCR de tipus alfanumèric millorat
– Codi de barres
– Codi DataMatrix

També es tindran en compte noves alternatives que puguen sorgir durant el període de realització d’aquest estudi.

Completar l’automatització del sistema de “estandardització de la informació a seguir per al seguiment de la traçabilitat en el sector carni porcí” amb la incorporació a les empreses de les solucions que emanin d’aquest estudi.