Opcions d’aprofitament del transport ferroviari per a l’exportació dels productes carnis

Actualment, la majoria d’empreses del sector a Catalunya utilitzant sempre que és possible-el transport marítim per a l’enviament de les seves mercaderies, causa del seu baix cost. Per a determinats destins, especialment a Europa, cal fer les trameses mitjançant transport per carretera, amb uns costos molt elevats. Per contra, el transport ferroviari no s’està utilitzant.

Els països del centre d’Europa tenen una important xarxa ferroviària que permet el transport de mercaderies de tot tipus, i podria ser molt convenient tenir una bona connexió des de Catalunya per facilitar la competitivitat de les exportacions del sector carni.

En un escenari d’augment constant dels costos dels combustibles fòssils, s’hauria d’enfortir l’aposta pel transport ferroviari per a mercaderies, especialment des d’aquestes zones on es produeixen les mateixes, com seria el cas del sector carni a Catalunya.

Al seu torn, el tren permet la reducció de la contaminació, pot evitar els col · lapses en les rutes on passen els camions habitualment, i hi ha menys probabilitat d’accidents.

Per aquest motiu, es pretén conèixer les possibilitats d’utilització de les xarxes ferroviàries-a curt termini-per a les exportacions de productes carnis a Europa.

Objectius:
Conèixer bé les rutes més adequades per arribar a les principals ciutats europees i els seus costos.
– Conèixer quins operadors fan actualment el servei des de Catalunya, amb quin tipus de servei i qualitat.
– Analitzar com hauria de realitzar la capil · laritat entre els grans centres intermodals i les destinacions finals dels contenidors, i també la capil · laritat entre la fàbrica catalana i el punt de sortida.
– Saber com es pot garantir un bon servei per a productes refrigerats o congelats, mantenint la temperatura del contenidor dins dels marges requerits.