Alternatives de tractament i valorització de pèl i residus sòlids no valoritzables de porcí

El projecte consisteix en l’estudi per avaluar tres línees de valorització de residus del porcí difícilment reutilitzables (el pèl i altres residus sòlids), que es fonamenta en:

• La caracterització dels materials objecte d’aquest estudi, és a dir el pèl de porcí i altres residus sòlids no valoritzables,
• La construcció d’unes condicions operacionals per al tractament d’aquests materials,
• El seguiment d’awuests processos en planta pilot,
• La caracterització dels productes resultants, i
• El tractament dels resultats obtinguts per avaluar el rendiment i la viabilitat industrial dels processos dissenyats.

Objectius:
L’objectiu general d’aquest projecte és la valorització alimentària i/o energètica del pèl de porcí i altres residus sòlids difícilment reutilitzables del sector carni porcí.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte de pilotatge, es podrà determinar i avaluar la viabilitat:

• Del tractament del pèl i/o altres residus per a l’obtenció de complements alimentaris destinats a l’alimentació animal
• Del tractament de pèl de porcí per a l’obtenció de “pellets” dirigits a la valorització energètica
• Del tractament de residus sòlids no reutilitzables del sector carni porcí per a l’obtenció de “pellets” dirigits a la valorització energètica