Anàlisi de l’evolució de la qualitat de la carn de porc blanc dels darrers anys i propostes de millora a curt termini (Q-PORK WP1)

L’objectiu del projecte és millorar el coneixement sobre els aspectes relacionats amb la bioquímica del múscul i laseva evolució post mortem, els defectes de qualitat en la carn de porcí que poden aparèixer i quines són les eines disponibles per identificar i classificar les més problemàtiques des del punt de vista tecnològic i sensorial. El desenvolupament d’un sistema informàtic de classificació de les canals i de les peces en funció de paràmetres tecnològics, i que permetés una millora en el procés de presa de decisions. La implantació de noves tecnologies punteres com l’espectroscòpia NIRS intervindrà en la millora de la mesura de la qualitat i s’estudiarà la seva potencialitat per substituir paràmetres de referència més tradicionals, amb l’objectiu de reduir el cost d’anàlisi i millorar la qualitat de cada mesura.

Es pretén aconseguir un sistema de mesura de la qualitat de la carn que sigui fiable, econòmicament viable per les empreses, automatitzat en alguna de les seves parts i gestionat per un software que integri la mesura dels paràmetres de qualitat, la classificació d’aquella peça de carn en funció d’unes categories prèviament definides i la orientació d’aquesta cap al procés més adequat per optimitzar la seva transformació a un producte elaborat.

Amb la col.laboració de: