Desenvolupament i creació d’una marca de pernil curat d’alta qualitat (mitjançant IGP o altres tipus de registres)

L’objectiu general d’aquest projecte és la creació d’un pernil curat amb alta qualitat -un producte de qualitat superior al pernil Serrano- que, per la seva excel·lència, sigui reconegut i apreciat internacionalment, i que permeti un major preu de venda i millors marges per els elaboradors que vulguin comercialitzar-lo.

Aquest objectiu el podem desglossar en els següents subobjectius:
– Desenvolupament tecnològic del producte.
– Anàlisi dels requeriments necessaris per a la consecució de la marca.
– Tramitació de la marca i reglament d’ús.
– Millora i increment de vendes de la gamma de pernils de cada empresa.

Amb la col.laboració de: