Metodologia de càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica al sector carni porcí i foment de la seva reducció

Es preveu l’elaboració d’una eina, fàcil d’utilitzar per les empreses, per conèixer la petjada de carboni i la petjada hídrica dels principals productes carnis porcins (animal viu, canal, carn fresca o congelada, pernil curat, pernil cuit, xoriç, llonganissa, etc.). Els usuaris de l’eina podran mesurar i gestionar les seves emissions de CO2 i l’ús consumptiu de l’aigua, i obtindran informació que els permetrà emprendre accions de reducció dels dos indicadors.

Objectius:
Ajudar a les empreses del sector carni porcí a reduir l’impacte sobre el canvi climàtic derivat dels seus principals productes, i ésser més eficients en l’ús dels recursos (aigua i energia) mitjançant una eina que els permetrà augmentar la seva sostenibilitat i també la seva competitivitat, ja que podran generar valor afegit en productes carnis amb potencialitat per ser venuts en mercats externs, sovint més sensibles a aquestes qüestions.