Solucions avançades de gestió i monitorització energètica per a sistemes de fred en el sector carni porcí

El projecte consisteix en la monitorització energètica a les instal·lacions de fred de les empreses càrnies. D’aquesta manera es pot obtenir una “radiografia” on-line i determinar el cost econòmic i energètic dels sistemes analitzats. El posterior anàlisis de les dades obtingudes permetrà l’aplicació de mesures correctores focalitzades en la millora de l’eficiència i la reducció de la despesa.

Objectius:
Els objectius principals del projecte són:

► Seguiment continu i on-line de diferents sistemes de fred en indústries càrnies de porcí
► Definició de propostes de millora individual en l’eficiència energètica d’aquests sistemes de fred
► Conèixer la situació global del sector en relació als sistemes de fred i les possibilitats de millora