Benchmarking en gestió econòmica d’indústria càrnia de porcí

L’objectiu general del projecte és la creació d’una eina on-line on es puguin recopilar els principals indicadors (econòmics, de producció, etc.) del sector carni porcí, degudament segmentats per tipus d’activitat i per centre de cost, que ajudin a fomentar les millors pràctiques, la innovació en productes i processos, i la rendibilitat de les empreses que l’utilitzin (ja siguin del clúster com externes al mateix) .