Reducció de pèrdues d’envasats carnis millorant el segellant

El projecte consisteix a trobar solucions innovadores en el packaging de productes carnis a partir de proves pilot que es realitzin en empreses del clúster carni porcí en col·laboració amb empreses del Packaging Clúster.