Assecatge solar de purins de porcí i tractament del residu sec

L’objectiu del projecte és la implantació d’una tecnologia innovadora d’assecatge solar dels purins de porcí. Per això es vol efectuar: l’estudi preliminar, una planta pilot, un model a escala 1/10 i finalment l’aplicació real en una granja de producció intensiva. Paral·lelament a cada una de les fases es proposen alternatives per a l’aplicació final dels purins assecats, com són la valorització agrícola, el compostatge i la recuperació energètica.

L’objectiu principal del projecte és obtenir un disseny final d’assecador adaptat  a les necessitats del sector ramader, per a poder obtenir un residu sec valoritzable agronòmicament i energèticament.

Es per això que es pretenen obtenir els següents subobjectius:
Subobjectiu 1: Trobar la millor solució tècnica i econòmica d’aplicació de l’assecatge solar als purins porcins.
Subobjectiu 2: Trobar un sistema de gestió de l’assecatge dels purins dins l’explotació que faciliti el dia a dia del ramader.
Subobjectiu 3: Buscar la millor forma d’aplicació agronòmica dels purins assecats, valor nutricional i complements en relació amb els cultius d’aplicació.
Subobjectiu 4: Possibilitar altres vies de valorització, com la de convertir el residu en biomassa combustible.
Subobjectiu 5: Desenvolupar un sistema de control i prevenció de la contaminació atmosfèrica.
Subobjectiu 6: Explorar sistemes de recuperació energètica del corrent l’aire principal.