Alternatives per a la reducció d’antibiòtics en productes carnis porcins

L’objectiu principal de la idea de projecte innovador és definir, dissenyar i redactar el projecte innovador titulat “Alternatives per a la reducció d’antibiòtics en granges de porcí” que s’executarà de manera més intensa en la seva segona fase.

L’objectiu del projecte innovador és avançar cap a un sistema productiu de bestiar porcí amb una menor dependència dels antibiòtics i així no perdre competitivitat amb els altres països europeus que competeixen amb nosaltres en el mercat internacional i que ja porten temps treballant en aquest àmbit.

D’aquesta manera les empreses participants i també totes les empreses de productors primaris de porcí, es preveu que guanyin competitivitat integrant millor en la cadena agroalimentària i afegiran valor als seus productes (carn de porc lliure d’antibiòtics). Alhora, es permetrà disponser d’un major coneixement en referència a l’ús responsable d’antibiòtics en bestiar porcí.