Anàlisi de les diferents alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors

L’objectiu d’aquest projecte es valorar l’efecte de la descontaminació de la canal ja sigui amb els tractaments actualment autoritzats com són l’aigua calenta/vapor i/o freda (CE 852/2004 i 853/2004) o tractaments alternatius com poden ser aigua electrolitzada i/o àcid làctic, així com els tractaments d’ozó que es podrien aplicar a cambres de refrigeració, i valorar la seva eficàcia higiènica, energètica i de consum de recursos hídrics, analitzant la viabilitat econòmica per aplicar cadascun d’aquests tractaments als escorxadors, per tal de millorar la qualitat i seguretat de les canals de porc produïdes.

Amb la col.laboració de:logo departament dagricultura ramaderia pesca i alimentacio