Noves solucions de neteja i desinfecció en continu de cintes transportadores

L’objectiu global d’aquest projecte era aconseguir uns sistemes que disminueixin molt significativament la contaminació de les cintes transportadores de les empreses càrnies durant el procés operatiu, de manera que els recomptes de les peces obtingudes siguin
marcadament menors i a més que la variabilitat del lot sigui molt més estreta.

Veure notícia projecte

Amb la col.laboració de:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.