Vacunació en porcí per a reduir la prevalença de salmonel.la

La vacunació en front a salmonel•la, conjuntament amb l’aplicació de mesures de control a l’explotació ha de permetre reduir la prevalença en canal a l’escorxador.

Es preveu utilitzar la vacuna per a disminuir significativament la prevalença de Salmonella typhimurium en granges amb una infecció endèmica, on les mesures habituals de control, bioseguretat, increment de la higiene, maneig estricte i ús d’additius, no hagi estat suficient.

La Salmonella typhimurium és una de les soques de Salmonel•la més presents a les explotacions de porcí de l’Estat Espanyol i també és de les més habituals quan es troba contaminació per Salmonel•la en escorxadors i indústria càrnia porcina. La Salmonella typhimurium és també perjudicial pels humans i apareix amb un elevat percentatge de casos de persones infectades per Salmonel•la.

Es pretén que aquest projecte pilot sigui reproduïble per a altres empreses del sector porcí català, ja que la majoria d’explotacions de porcí tenen la mateixa problemàtica, amb elevats índex de prevalença de salmonel•la en animals d’engreix (d’aproximadament un 35%) i, posteriorment, la indústria càrnia transformadora té serioses dificultats per a eliminar al 100% la presència de salmonel•la en carn i productes derivats que es posen a disposició dels consumidors.

El clúster carni porcí català INNOVACC contribuirà a que el màxim d’empreses del sector puguin aprofitar els resultats del projecte i, en definitiva, intentar reduir la prevalença de salmonel•la com a promig de totes les explotacions de porcí catalanes a xifres inferiors al 10%, i s’espera que les xifres promig de tots els escorxadors catalans de porcí siguin inferiors al 5% en canals abans d’oreig. Aquests objectius es podrien aconseguir a partir de l’any 2018.

Amb la col.laboració de: