Envasos amb propietats antimicrobianes per a carn fresca