Assemblea extraordinària d’INNOVACC i presentació del Pla Estratègic 2016-2019

Dia: 27 de gener de 2016

Hora: de 16.30-19.00h

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olot

Els principlas temes a exposar durant l’Assamblea seran els següents:

–         Presentació a càrrec d’ACC1Ó i Cluster Development, de la proposta del Pla Estratègic 2016-2019, definint els principals reptes estratègics del sector carni porcí a Catalunya, així com un mapeig actualitzat de la dimensió econòmica del sector.

–          Després de realitzar les visites anuals als socis, proposta dels projectes a prioritzar durant el 2016.

–          Pressupost d’INNOVACC pel 2016.