INNOVACC presenta els principals reptes pel sector carni porcí pels propers anys

SONY DSC

El passat dimecres dia 27 de gener a Olot, en el marc de l’Assemblea general del clúster INNOVACC, l’Associació Catalana d’Innovació del sector carni porcí, es va presentar un estudi impulsat per ACC1Ó i elaborat per Cluster Development, on s’indica la situació actual del sector i les perspectives de futur.

IMG 20160127 175753

Lluís Ramis, de Cluster Development, en un moment de la seva intervenció

Segons aquest informe, el sector de la carn porcina a Catalunya va créixer un 6,8% entre 2008 i 2013 -últimes dades disponibles- assolint un volum de negoci de 6.141 milions d’euros, amb més de 600 empreses i 14.500 llocs de treball. Aquestes xifres només inclouen les empreses on es produeix la transformació de carn de porcí (escorxadors, sales de desfer i elaboradors) i no inclouen les empreses del sector primari o de serveis auxiliars directament relacionats.

Catalunya produeix 1,6 milions de tones de carn de porc a l’any, un 44% del total de la producció de l’Estat espanyol. D’aquest volum de carn, un 65% s’exporta. De fet, l’estudi posa de manifest la importància de la internacionalització per aquest sector. Catalunya produeix més carn de porc fresca i congelada que països com Itàlia, Holanda o Bèlgica i n’exporta més que Brasil, França o Polònia.

Així, l’any 2014 les exportacions del sector carni català en general van assolir els 2.600 milions d’euros, un 81% de les quals corresponen a la carn de porc. Segons l’estudi, l’alt nivell d’internacionalització s’explica pels avenços fets pel sector en els camps de la industrialització i l’optimització. La majoria de carn que s’exporta és fresca i congelada, i el repte és ara intensificar les vendes a l’exterior dels elaborats carnis de porc, com els embotits.

Les previsions indiquen que la carn porcina seguirà sent la carn més consumida pels països desenvolupats i que el creixement del consum mundial es concentrarà a l’Àsia. L’estudi també apunta que l’evolució de les preferències dels consumidors estaran determinades per la salut -amb l’aparició de nous substitutius-,  la convivència amb innovacions en el packaging, l’adaptació cap a productes fàcils de consumir en qualsevol lloc i moment, i l’especialització en productes gourmet adaptats a les diferències culturals de cada país.

L’objectiu de l’estudi és facilitar al sector dades, tendències i reptes estratègics per impulsar-ne la seva competitivitat. De fet, l’elaboració d’aquest informe s’emmarca dins les actuacions de la Generalitat per impulsar la política de clústers: agrupacions d’empreses i institucions d’un mateix sector que comparteixen una plataforma per créixer, generar massa crítica, compartir reptes i tendències del mercat, fer treball en xarxa, incrementar la seva visibilitat i projectar-se al món. INNOVACC és membre del programa Catalonia Clusters d’ACCIÓ, que treballa regularment amb una vintena de clústers que reuneixen més de 1.200 empreses amb una facturació agregada de prop de 50.000 milions d’euros.

INNOVACC compta actualment amb 84 socis, on hi ha granges, escorxadors, sales de desfer i elaboradors de productes carnis, i també serveis auxiliars com l’alimentació animal, la genètica, fabricants de maquinària, additius, laboratoris, solucions d’higiene, logística, enginyeries, consultories, universitats i centres d’R+D+i. Les empreses associades tenen una facturació global de 3.340 M € i 14.000 treballadors. El clúster representa un 47% del total d’empreses de la indústria càrnia porcina catalana.

A la mateixa assemblea, INNOVACC ha presentat el seu Pla Estratègic 2016-2019 que fixa els principals reptes que es treballaran des del clúster els propers anys.

DSC09197  DSC09196
Assemblea General Extraordinària d’INNOVACC Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olot