INNOVACC ha renovat el distintiu “Bronze label” dins dels clústers europeus

Ja podeu consultar l’informe de l’ECSA “European Secretariat for Cluster Analysis” on es pot observar el resultat de l’auditoria passada el dia 2 de desembre de 2015.

En aquest informe s’indiquen d’una manera molt gràfica els aspectes on el clúster carni porcí català INNOVACC, té un nivell excel·lent, aquells que tenen un nivell raonable, i també aquells que són millorables, sempre en comparació amb els altres clústers europeus que han obtingut aquesta certificació. S’hi poden llegir recomanacions molt interessants especialment per aquells temes on el clúster tindria més possibilitats de millora.

A continuació els hi adjuntem l’informe:

Part 1. Benchmarking report  
Part 2. Benchmarking report
Part 3. Benchmarking report